नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, मंगलबारे, ईलाम
मंगलबारे, ईलाम

कार्यालय संरचना / कार्यालय प्रमुखहरु

क्र.स.

कार्यालय प्रमुखको नाम

पद

अवधि

देखि

सम्म

श्री तारानाथ दंगाल

मालपाेत अधिकृत

२०७३।०९।०३

२०७४।११।१५

श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई

कार्यालय प्रमुख

२०७४।१२।०१

२०७५।१२।२६

श्री यादव राउत

मालपाेत अधिकृत

२०७५।१२।२७

हालसम्म

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)