नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, मंगलबारे, ईलाम
मंगलबारे, ईलाम

कार्यालय संरचना / कार्यालयका फाँटहरु

कार्यालयका फाँटहरु

१. प्रशासन फाँट

२. लेखा फाँट

३. जग्गा प्रशासन तथा मुद्दा फाँट

४. रजिष्ट्रेशन फाँट

४. मोठ फाँट २

५. तामेली फाँट

६. भू-सूचना तथा कम्प्यूटर फाँट १

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)