नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, मंगलबारे, ईलाम
मंगलबारे, ईलाम

कार्यालय संरचना / दरवन्दी तालिका

 

क्र.स.

दरवन्दी विवरण

जना

कैफियत

मालपोत अधिकृत

 

नायव सुब्बा

१ रिक्त

लेखापाल

 

कम्प्यूटर अपरेटर

१ रिक्त

खरिदार

पदपुर्ति

कार्यालय सहयोगी

करारमा पदपुर्ति

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)