नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय, मंगलबारे, ईलाम
मंगलबारे, ईलाम

लेखापढी व्यवसायी / लेखापढी व्यवसायीकाे नाम

सि.नं.

लेखापढीको विवरण

फोटो

नाम : किरण राया
 ठेगाना : इ.न.पा- १२ इलाम
 लेखापढी इजाजत नं. ७४
 स्थायी लेखा नं. ६०८५०६७९३
 सम्पर्क मोवाइल नं. ९८४२७९९०९६
 

नाम : जीना बास्ताेला
 ठेगाना : दे.न.पा- ४ इलाम
 लेखापढी इजाजत नं. १८३
 स्थायी लेखा नं. ६०८५०६५४२
 सम्पर्क मोवाइल नं. ९८०७०९५१५९
 

नाम : अम्बर बहादुर तामाङ्ग
 ठेगाना : दे.न.पा- ३ इलाम
 लेखापढी इजाजत नं. १२८
 स्थायी लेखा नं. ६०८५५२०५३
 सम्पर्क मोवाइल नं. ९८४२७३८५०५
 
 
 
 
 
 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)